Kvalitet & Miljö

en bild på en skogsväg med skog runt

Miljön är viktig för oss
Vi sätter stort värde på en framtida levande miljö. Valet av material, maskiner i vår fabrik och personalen – och kundernas – hälsa sätter vi högst. Så mycket som möjligt av det material vi använder skall kunna återvinnas och återanvändas.  Vi använder inga lösningsmedel i vår produktion, endast vatten och alkohol. (Alkohol endast som en komponent i tryckfärgen).

Våra produkter består till största delen av svenskt trä. Det ställer krav på att det inte innehåller några skadeinsekter. Allt virke är värmebehandlat enligt ISPM 15 vilket är en internationell standard för emballage. Statens Jordbruksverk är vårt kontrollerande organ. Alla våra produkter är stämplade med SJVs godkännandestämpel.

Vår målsättning är att alltid uppfylla de miljökrav som våra kunder ställer på oss.

Kvalitet i hela ledet
Vi arbetar aktivt med kvalitet – från den inledande dialogen med kunden till att den färdiga produkten slutfört sitt uppdrag för kunden. Våra kvalitetssystem säkerställer inte bara en hög kvalitet på produkten utan tar också fasta på sådant som leveranstider, uppnådd överensstämmelse med specifikationen – ja, kort sagt alla de aspekter av kvalitet som behövs.

Vår kvalitetspolicy är enkel men ärlig: Vi arbetar endast med klassificerade och godkända material och söker hela tiden efter bästa förmåga vara så kostnadseffektiva som möjligt. Varje anställd hos oss arbetar för företagets och kundens bästa när det gäller att uppfylla våra och kundens kvalitetskrav.

Titta gärna i vårat Bildgalleri.

Vi gillar utmaningar

För oss är inga uppdrag omöjliga!

Vare sig det gäller mindre etuier och verktygslådor eller stora lådor för maskiner med volym på 100m3, har vi gjort det förut. Vi vet hur man konstruerar och tillverkar hållbara, säkra och representativa emballage för våra kunder. Vi berättar gärna hur vi kan lösa ditt uppdrag på bästa sätt.

Kontakta oss